Jiří Tobíšek

Osobní stránky

V levém menu jsou postupně přidávány/aktualizovány jednotlivé větve Tobišků podle postupu zjišťování nových informací v členění podle obcí.

Zobrazený odkaz se jménem nejstaršího člena větve s případným datem narození pak zobrazí jednotlivé rodiny ve větvi.

V nich podtržené datumy (narození, sňatku, úmrtí) umožňují zobrazit sken příslušné matriky (zdroje informace).

Zeleně vyplněné ovály se jmény synů pak umožňují odkazem posun po jednotlivých rodinách ve větvi.