Sňatek Ženich Nevěsta Matrika
Datum Odkud Jméno Syn Jméno Dcera
08.10.1730 Častoboř Jiří     Mariana dcera Jana nevím z Nalžovic , sn. 264 Chlum 02 Skleny matrik\manželství Jiřího Bartůňka a Mariany dc. Jana nevím z Nalžovic 8.10.1730, sn. 264 Chlum 02.jpg
22.11.1733 Oboz Matěj poddaný   Mariana sn. 266) Ch-02 Skleny matrik\Matěj B.  z Oboza, poddaný a Mariana 22.11.1733, sn. 266) Ch-02.jpg
08.10.1748 Oboz Matěj     Marie  dcera Jana Jandy z Oboza sn. 286) Ch-02 Skleny matrik\Matěj B. Z Oboza, Marie dcera Jana Jandy z Oboza sn. 286) Ch-02.jpg
13.11.1764 Lečice Matěj   syn Františka ze vsi Lečice Anna dcera Františka Masnera z N.Knína, sn 57) Skleny matrik\Matěj 13.11.1764, syn Františka ze vsi Lečice a Anna, dcera Františka Masnera z N.Knína, sn 57).jpg
24.10.1765 Častoboř Václav   syn + Jiřího z Častoboře Eva dcera +  Jakuba nevím z Chlumu, sn. 162 Ch-03 Skleny matrik\Václav 24.10.1765 syn   Jiřího z Častoboře, Eva  dcera   Jakuba nevím z Chlumu, sn. 162 Ch-03.jpg
16.02.1767 Nový Knín Josef Kožíšek     Maria B. dcera Jana B z N. Knína, sn. 59) Skleny matrik\Josef Kožíšek a Maria B., 16.2.1767, Maria dc. JanaB z N.Knína, sn. 59).jpg
28.10.1767 Častoboř Matěj   syn + Jiřího z Častoboře Ludmila dcera Václava Koláře z Radiče, sn. 165 Ch-03 Skleny matrik\Matěj B. 28.10.1767 syn   Jiřího z Častoboře a Ludmila dcera Václava Koláře z Radiče, sn. 165 Ch-03.jpg
04.11.1770 Častoboř Joanes   syn + Jiřího z Častoboře Tereza dcera Jakuba Šišky (Žišky) z Nalžovic, zvaný Zelenka, sn. 169, Ch-03 Skleny matrik\Joanes B., 4.11.1770, syn   Jiřího z Častoboře a Tereza  dcera Jakuba Šišky (Žišky) z Nalžovic, zvaný Zelenka, sn. 169, Ch-03.jpg
31.10.1773 Vyšatoly 11 Kašpar tesař 44 let? Magdalena dcera Jakuba Pohnana a jeho manželky Alžběty Pohnanové, poddaní z Vojkova, nar. 23.03.1754 v Hoděticích, sn. 33) Skleny matrik\Kašpar a Anna Magdalena svatba 31.10.1773.jpg
31.10.1790 Sedlečko Malé 10 Matěj cihlář 21 let Alžběta 18 let, dcera Zemana, chalupníka z Malýho Sedlečka, sn. 20) Skleny matrik\Matěj 31.10.1790, cihlář z Malého Sedlečka 10, 21 let  a Alžběta Zemanová, dcera chalupníka z Malýho Sedlečka 18 let, sn. 20).jpg
21.04.1799 Vysoká 6 Bartoloměj podruh 19 let Alžběta 20 let, dcera Josefa nevím, sn. 167) Skleny matrik\Bartoloměj, 21.4.1799, Vysoká 6, podruh 19 let a Alžběta dc. Josefa nevím 20 let, sn. 167).jpg
06.11.1810 Radíč 1 Josef invalida, ponocný 52 let Dorota 30 let, dcera nevím Lomoze z Radiče, další latinský text nevím, sn. 68, ch-08 Skleny matrik\Josef 6.11.1810, invalida 52 let z Radiče, ponocný a Dorota dcera nevím Lomoze z Radiče 30 let, další latinský text nevím, sn. 68, ch-08.jpg
04.10.1814 Vyšatoly Matěj zedník 32 let Joanna 30 let, dcera + Jakuba Bilaka, mistra taxlířské (sostružník) z Wojkowa matky Anj N.12, sn.127) Skleny matrik\Matěj 4.10.1814, zdeník z nepřečtu č. 11, 32 let a Joanna  dcera   Jakuba Bilaka, mistra nevím.jpg
03.11.1818 Štěchovice 3 Josef invalida 36 let, syn Václava domkáře z Masečína 6 Barbora 34 let, dcera po Janovi Vanišovi, domkáři ze Št. 3, sn. 96) Skleny matrik\Josef 3.11.1818, invalida, syn Václava domkáře z Masečína 6 36 let a Barbora dcera po Janovi Vanišovi, domkáři ze Št. 3, 34 let, sn. 96).jpg
05.02.1838 Davle 11 Jan   25 let, syn + Františka, sedláka z Boj. 9, a matky Anežky  Barbora 20 let, dcera Matěje Lišky, chalupníka z Davle 11 a matky Rozálie, rozené Křížkové Skleny matrik\5.2.1836, Davle 11, Jan Syn pozůstalý po Františku, sedláku z Boj.9, a matky Anežky25 let. Barbora Liška, dcera Matěje L.,chal. z Davle 11 a matky Rozálie, rozené Křížkové.jpg
30.04.1844 Křepenice 12 Josef tovaryš zednický 27 let, syn po + Josefu nádeníku z Kr 12 Marie 19 let, dcera Jana Procházky, domkáře ze ŠL 7 a Kateřiny Votrubový, sn. 20) Skleny matrik\Josef 30.4.1844, tovaryš zednický z Kr 12, syn po   Josefu nádeníku z Kr 12 a Marie Procházková, dcera Jana domkářeze Lhšv7 a Kateřiny Votrubový, 27 a 29 let, sn. 20).jpg
24.05.1845 Bojanovice 9 Josef podruh 38 let, syn +  Matěje, domkáře z Boj 27 a Marie rozené nevím z Boj. 27.  Anna 29 let, dcera +  Josefa M domkáře z Bojanovic 24 u Slap a   Anny rozené Liškové ze Slap 2,  Skleny matrik\24.5.1845, Bojanovice 9, Josef, podruh a syn   Matěje, domkáře z Boj 27 a Marie rozené nevím z Boj. 27. Anna nevím, dcera   Josefa M domkáře z Bojanovic 24 u Slap a   Anny rozené Liškové ze Slap 2.jpg
04.11.1845 Bojanovice 24 Josef podruh 38 let, syn Matěje domkáře z Boj. 27 a matky Marie, rozené R... nevím z Boj. 27.  Anna 29 let, dcera Josefa Ničana domkáře z Boj 24 ze Slap amateří Anny roz. Liškové. sn. 38 Skleny matrik\Josef, 4.11.1845, Bojanovice 24 podruh a syn Matěje domkáře z Boj. 27 a matky Marie, rozené R... nevím z Boj. 27. Anna Ničanová dc. Josefa domkáře z Boj 24 ze Slap amateří Anny roz. Liškové. J-38.jpg
07.07.1846 Nalžovice 16 Josef mistr ševcovský 47 let, syn + Matěje ševce v Nalžovicích 16 a Anny rodem Částkové z Trebnitz N.C.7 toho statku Marie dcera + Waclawa Iraska ze Seltčan N.C.14 slaul? nadenjkem a matky Rozalie rozene Ssimkowe ze Seltčan N.C.8, panstwj Chlumetz sn 45) Ch-10 Skleny matrik\Josef a Marie 7.7.1846 Nalžovice 16 nepřečtu sn 45) Ch-10.jpg
07.01.1847 Podskalí 5 Jan   29 let Barbora 22 let, rodem Kuchařová Skleny matrik\Jan a Barbora 07.01.1847 Podskalí 5 Těchnice_09__011.jpg
16.01.1848 Brunšov 19 Josef tovaryš bednářský 21 let, syn Václava chalup. z Miškovic 58 a mateří Anny rozené nevím. Anna 18 let, dcera Matěje Trnky.domkáře z Branišova a mateří Kateřiny Joštové,  Skleny matrik\16.1.1848, Branšov 19, Josef tovaryšbednářský, syn Václava chalup. z Miškovic 58 a mateří Anny rozené nevím. 121 let, Anna Trnka, dcera Matěje T.domkáře z Branišova a mateří Kateřiny Joštové .jpg
01.02.1848 Brunšov 19 Josef tovaryš bednářský 21 let, syn Václava, chal. ze Št. 58 a mateří Anny nevím, ze Št. 58. Anna 18 a pů roku, dcera Matěje Trnky, domkáře a Kateřiny Jostové. Souhlas otcův sn. 38 Skleny matrik\Josef 1.2.1848, Brunšov 19, tovaryš bednářský, syn Václava, chal. ze Št. 58 a mateří Anny nevím, ze Št. 58. Anna Trnková dc. Matěje domkáře a Kateřiny Jostové, 21 a 18 a pů roku. Souhlas otcův sn. 38.jpg
23.09.1849 Solenice 19 František   37 let Marie 25 let, dcera Františka Lacmana z Předního Chlumu Skleny matrik\František a Marie 23.09.1849 Těchnice_09__020.jpg
12.01.1864 Štěchovice 49 Barták Jan rolnický výminkář 49 let, syn + Jakuba Bartáka, rolníka z Krňan 9 a Majdaleny, vdovec Kateřina  44 let, dcera + Josefa Bartůňka, nádeníka z Masečína 10 a Barbory rodem Vanišovy, služebná sn. 262 Skleny matrik\Barták Jan a Kateřina Bartůňková, Štěchovice 49, 12.1.1864 (49 a 444 let), sn. 262.jpg
12.09.1864 Krásná Hora 14 František nádeník 33 let, syn Ludmily, děvečky dcery po Josefu z KH 12 a Mariany Bambasové z Krašovic, nar. 01.02.1831 Kateřina 27 let, služebná v KH 61, dcera Jana Hubínka, nádeníka a Kateřiny Kroužilové z KH28 Skleny matrik\František 12.9.1864, nádeník v KH 14, syn Ludmily děvečky dcery po Josefu z KH 12 a Mariany Bambasové z Krašovic. Kateřina Hubínkováslužebná v KH 61, dcera Jana nádeníka a Kateřiny Kroužilové z K.jpg
24.01.1869 Štěchovice 64 Josef domkář a mlynářský 27 let, syn Jana domkáře z Davle 69 a Barbory rozené Liškovy z Davle 11 Josefa 28 let, dcera Václava Krásnýho , mistra řeznického a hostinského ze Štěchovic 64 a Marie rodem Houba z Rakovníka  sn. 275 Skleny matrik\Josef Bartůněk a Josefa Krásná, 24.1.1869, Štěchovice 64, sn. 275.jpg
12.07.1879 Davle 13 Josef mlynářský 38 let, vdovec, syn Josefa mlynáře z ML 7 rodem z Bojanovic 9 a Marie rozené Zajíček z Přestavlk 28 Otýlie 23 let, dcera Františka Hengera, mistra obuvnického ze Štěchovic 33 a Rosalie rodem Proutkové z Slap 9, bydlící v Davli 13, , Davle 13, sn. 89 Skleny matrik\Josef Bartůněk a Otýlie Hengerová, 12.7.1879, Davle 13, sn. 89.jpg
04.02.1882 Hluboká 2 Vojtěch čeledín 23 let, syn + Františka podruha z Nalžovic a Anny Bezkočkové ze Štětkovic 11, nar. 30.8.1858, sn. 45) Antonie 23 let, dcera Josefa Dolejše, domkáře z Hluboké 10 a Josefy Slepičkové z Hl. 6. nar. 18.5.1858, sn. 45) Skleny matrik\Vojtěch a Antibue Dolejšová sn 45).jpg
16.06.1887 Přední Chlum 26 František domkář 23 let, syn Josefa, domkáře a zedníka ze Lhoty Švastalové 12 a Marie rodem Procházkové ze Lhoty Švastalové 12, nar 14.07.1863 Marie 22 let, dcera Matěje Šplíchala, domkáře v Předním Chlumu 26 a Majdalényrodem Buriánové z Líšnice 7, nar. 16.12.1864 Skleny matrik\František a Marie 16.06.1887 Přední Chlum 26 Těchnice_13__032.jpg
19.02.1889 Brunšov 19 Josef bednář 25 let, syn Josefa,  mistra bednářského z Branišova 19 a Barbory rozené Lacina z Pikovic 10 Josefa 23 let, dcera Jana Chrousta, mistra tesařského z Branišova 38 a Marie rodem Vaníčková ze Štěchovic 14 sn. 63 Skleny matrik\Josef Bartůněk a Josefa Chroustová, 19.2.1889, Branšov 19, sn. 63.jpg
14.07.1891 Hluboká 2 Jan čeledín 27 let, syn + Františka a Anny Bezkočkové ze Štětkovic 11, nar. 2.4.1864, sn. 65) Anna 24 let, rozená Petráková, nar. 15.7.1867 sn. 65) Skleny matrik\Jan a Anna Petráková sn. 65).jpg
21.10.1891 Švastalova Lhota 12 Václav krejčí 23 let, syn Josefa, domkáře a zedníka ze Lhoty Švastalové 12 a Barbory, dcery Václava Šetiny ze Lhoty Bláhové 7, nar 23.11.1868 Marie 20 let, dcera Karla Seisselreicha, sládka v Předním Chlumu 25 a marie, dcery Františka Zajíčka z Milešova, nar. 04.03.1871 Skleny matrik\Václav a Marie 21.10.1891 Švastalova Lhota 12 Těchnice_13__038.jpg
07.11.1893 Zvírotice 1 Josef mlynářský chasník 24 let, syn Josefa mlynáře z Malé Lečice a Marie rodem Šrámková Kristina 20 let, dcera Jakuba Hájka, domkáře z Chlumu? 10 a Marie Chvátalovy ze Zvírotic 7 Skleny matrik\Josef a Kristina Hájková 07.11.1893 Zvírotice 1.jpg
12.02.1895 Podmoky 26 Antonín tesař 23 let, syn Josefa, zedníka ze ŠL 12 a Barbory rodem Šetinovy ze Lhoty Bláhovy 7, nar. 31.08.1871 Lidmila 23 let, dcera Jana Faktora, domkáře a zedníka z Hojšína 7 a Františky rodem Barešovy z Hrachova 3 Skleny matrik\Antonín, 31.10.1903, odd. 7.11.1931 s Marií Poláčkovou v Kr.Vinohradech, nar. 1.9.1911 na Slovensku v Molnoču, viz 121), sn. 114).jpg
16.08.1896 Hříměždice Miloslav Leopold mistr krejčí 30 let, syn Josefa, stárka ve Zvíroticích a Marie rodem Šramek z ML 2, Praha 1258 - II  ,  * 16.11.1866 Tereza 25 let, dcera Václava Kocourka, výměnkáře z Hříměždic (Verměřic) 7 a Marie rodem Kuthan z Hájů 3,  * 30.011871 Skleny matrik\Miloslav Leopold a Tereza Kocourková 16.08.1896.jpg
15.09.1900 Davle 69 Josef obchodník 59 let, syn Jana výminkáře z Bojanovic 9 a Barbory rodem Liška z Davle 11, nar. 31.07.1841 v Davli 69 Anežka dcera Josefa Studeného, mistra krejčovského v Dolní Cerekvi 12 a Veroniky rodem Hoch; hospodyně na faře ve Sv. Kiliána Skleny matrik\Josef a Anežka 15.09.1900 Davle 69.JPG
14.01.1902 Prosenice 5 Václav čeledín v Prosenicích 5 28 let, syn Václava, hokynáře v Rehovicích 16 a + Kateřiny Kroužilové z Chvojníka 16, nar. ve Lhotě Dlouhé 5, 16.12.1873 Antonie 22 let, dcera Františka Stračánka, dělníka ve Vosečanech 5 a Marie Pečení z Vísky 2, nar. v Červeném Hrádku 1,  4.6.1879, sn. 240)   Skleny matrik\Václav 14.1.1902.jpg
15.09.1903 Solenice 16 František zedník 24 let, syn + Josefa, domkáře v Solenicích 20 a Anny, dcery Františka Jungbauera z Líšnice 16, nar. 30.09.1879 Anna 23 let, dcera Josefa Kály, domkáře z Líšnice 6 a Kateřiny, dcery Josefa Čalouna z Předního Chlumu 27, nar. 09.07.1880 Skleny matrik\František a Anna 15.09.1903 Solenice 16 Těchnice_13__086.jpg
01.02.1904 Kunratice 75 Jan truhlář 26 let, syn Antonína z Kunr. 75, truhláře a Anny Masekové z Kunratic 76, nar. 17.01.1878 Anna  25let, dcera Josefa Laciny domláře v Pikovicích 15 a Marie Fialové ze sv. Kiliána 14, nar. 10.10.1878. zemřela 5.9.1951 v Praze XIV - Krči 600 Skleny matrik\Jan 1.2.1904m truhlář v Kunraticích 75m syn Antonína z Kunr. 75, truhláře a Anny Masekové z Kunratic 76, Anna Lacinová, bar. vb Pikobicích 15 a Marie Fialové ze sv, Kiliána 14, zemřela 5.9.1951 v.jpg
05.02.1907 Chlum - Malé Kyňovice 2 Josef nájemce statku v MK 29 let, syn + Františka rolníka v Ředičkách a Marie Lákalovy z Ředic 12, nar. v Ředičkách 4  25.3.1877, sn. 113) Antonie 23 let, dcera Václava Čížka, domkáře a Anny Pechyčovy z Velkých Kyňovic 68. Souhlas otce. nar. 6.4.1883,  sn. 113) Skleny matrik\Josef a Antonie Čížková sn. 113).jpg
27.02.1908 Podmoky 26 Bohumil Blumentrit   z Kosobud Anežka B. 20 let, dcera Antonína, tesaře v Podmocích 26 a Lidmily, dcery Jana Faktora Skleny matrik\Anežka 27.2.1908, Podmoky 26, odd. 9.2.1929 zde s Bohumilem Blumentritem z Kosobud, viz121) sn. 118).jpg
27.04.1910 Praha Podskalou Josef   28 let, syn Josefa z Davle 19 a Otilie rodem Mengr, nar. 10.12.1882 Marie rodem Němcová Skleny matrik\Václav 10.12.1882 Josef a Otylie.JPG
01.06.1910 Praha _Podskalou Antonín   30 let, syn Josefa z Davle 19 a Otilie rodem Mengr, nar. 09.01.1880 Alžběta rodem Holubová Skleny matrik\Antonín, 9.1.1880, Davkw 13 (Javorka), Josefm nlynářský D 13, syn Josefa z Malé Lečice 7 a Marie Zajíčkové z Přestavlk 23. Otílie, dc. Františka Mengra, mistra obucnického ze Štěch.33 a Rozálie P.jpg
01.04.1913 Krásná Hora 113 Bedřich dělník 25 let, syn Františka a Aloisie Tvrdé z Obděnic, nar. 22.02.1888 v Ohradě 4 Bedřiška 19 let, dcera Anny Hajné, služebné v Žižkově, nar. 30.04.1894 v Praze 441-II, sn. 61) Skleny matrik\Bedřich 1.4.1913, dělník v KH 113, nar. v Ohradě 4, syn. frantiěka a Marie Tvrdé z Obděnic. Bedřiška Hajná, nar. v Praze 441-II, dcera Anny služebné v Žižkově. sn. 61).jpg
11.12.1919 Krásná Hora Josef Sluka     Anna B. 24 let, dcera Františka horníka a Aloisie rodem Tvrdá Skleny matrik\Anna 31.7.1895, odd. 11.12,1919, František horník z KH 33, syn Františka nádeníka v KH 38 a Kateřiny Hubínkové z KH 28, Aloisie Tvrdá dcera Václava krejčího z Vrběnic9, a Petronily Břešťalovy z V.jpg
18.01.1921 Krásná Hora 45 Josef poštovní zřízenec 28 let,syn + Františka, horníka z KH33 a Aloisie Tvrdé z Obděnic, nar. 19.03.1893 v KH33 Marie dcera Petra Matějčka, kuchařka v KH nar.16.03.1899 sn. 139) Skleny matrik\Josef 18.1.1921 sn. 139).JPG
03.07.1921 Praha Vinohrady 1218 Miloslav Josef účetní asistent 23 let, syn Miloslava Leopolda mistra krejčího v Praze 622-II a Teresie roz. Kocourková z Hř. Marie 20 let, dcera Jana Hořáka, truhláře na Kr. Vinohradech 879 a Růženy roz Štěrbové, v domácnosti, nar. 04.09.1900 VIII fol. 307 Skleny matrik\Miloslav Josef a Marie 03.07.1921.jpg
28.09.1921 Praha-Smíchov Jan Křtitel     Anna Křížová Skleny matrik\Jan Křtitel 27.06.1890 Přední Chlum 26 Těchnice_08__063.jpg
14.08.1922 Praha 622-II Jaroslav Antonín krejčovský pomocník 23 let, syn Miloslava Leopolda mistra krejčího v Praze 622-II a Teresie roz. Kocourková z Hř. Marie 17 let, dcera Antonína Tichého, mistra řeznického a Marie Fáčkové, nar. 02.03.1905 Skleny matrik\Jaroslav Antonín a Marie 14.08.1922.jpg
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
              0
11.06.1921 Dolní Hbity František     Marie Chýlová Skleny matrik\František 06.01.1898 Solenice 20 Těchnice_08__111.jpg
14.02.1925 Šlapánov František     Kateřina Příbramská Skleny matrik\František 7.10.1894 Přední Chlum 26 Těchnice_08__086.jpg
14.04.1925 Krásná Hora Josef     Marie Polidarová Skleny matrik\Josef 27.01.1893 Přední Chlum 26 Těchnice_08__076.jpg
05.06.1925 Hluboš Alois     Růžena Sirotková Skleny matrik\Alois 03.04.1903 Solenice 20 Těchnice_08__158.jpg
28.07.1925 Klučenice Jan Křtitel     Anna Freyová Skleny matrik\Jan Křtitel 27.06.1890 Přední Chlum 26 Těchnice_08__063.jpg
02.08.1925 Těchnice František   23 let, syn Františka horníka a Aloisie rodem Tvrdá Marie Paulusová Skleny matrik\František 21.6.1902, odd. 2.8.1925 v Těchnicích Marií Palusovou, KH 113, František a Aloisie viz 105), sn- 30).jpg
28.11.1925 Krásná Hora Josef Bláha     Lidmila B. 18 let, dcera Františka horníka a Aloisie rodem Tvrdá Skleny matrik\Lidmila 7.9.1907, pdd. 28.11.1925 s Josefem Bláhou, KH 113. František a Aloisie viz 105), sn- 55).jpg
17.04.1926 Krásná Hora Václav   22 let, syn Františka horníka a Aloisie rodem Tvrdá, oddán v Jesenici Anežka  Houfová Skleny matrik\Václav 28.10.1904, dvojí data oddání, nevím zda horní patří, asi jo KH 113, František a Aloisie 105), sn. 41).jpg
17.11.1931 Praha - Královské Vinohrady Antonín   28 let, syn Antonína, tesaře v Podmocích 26 a Lidmily, dcery Jana Faktora Marie 20 let, rodem Polášková, nar. 1.9.1911 na Slovensku Skleny matrik\Antonín, 31.10.1903, odd. 7.11.1931 s Marií Poláčkovou v Kr.Vinohradech, nar. 1.9.1911 na Slovensku v Molnoču, viz 121), sn. 114).jpg
22.04.1933 Krásná Hora 113 Václav Kácha     Otýlie B. 20 let, dcera Františka, domkáře a Aloisie, dcera Václava Tvrdého, krejčího v Obděnicích 9 a Petronily rodem Břešťálovy z Vojkova Skleny matrik\otýlie, 13.12.1913, odd. 22.4.1933 s Václavem Káchou, KH 113, viz 105), sn.137).jpg
26.04.1947 Praha - Bubeneč Antonín   44 let, syn Antonína, tesaře v Podmocích 26 a Lidmily, dcery Jana Faktora Marie Psíková Skleny matrik\Antonín, 31.10.1903, odd. 7.11.1931 s Marií Poláčkovou v Kr.Vinohradech, nar. 1.9.1911 na Slovensku v Molnoču, viz 121), sn. 114).jpg
30.01.1954 Krásná Hora František Šindelář       Emilie Skleny matrik\Emilia 23.11.1911 Podmoky 26 Antonín a Lidmila, sňatek 30.01.1954 Krásná_Hora_nad_Vltavou_29__121.jpg